Bạn có thể đợi bao lâu trước khi đeo kính cho con bạn có 5 tuổi và CYL -2 và -2 cho mắt phải và mắt trái?

Không lâu, nhưng hãy nhớ rằng một chuyên gia nhãn khoa có quyền lợi trong việc KHÔNG sửa chữa các vấn đề về mắt vì họ sẽ nhận được tới 70 năm lẻ dịch vụ trung thành bằng cách lấy tiền từ bạn để kiểm tra, ống kính và khung bị hỏng. Nghiên cứu các bài tập cho thị lực và cả những chiếc kính trống đ...

Đọc nhiều