Có bao nhiêu trang là 'Cuộc du ngoạn này và Mùa trước' của Christopher Beale?

Tôi nghĩ đó là khoảng 1500 - (người cuối cùng nói) Không, đó là một cuốn sách của một đứa trẻ sáu tuổi, có 1500 WORDS không phải trang, 1500 trang là nhiều hơn kinh thánh, Xin lỗi tôi có thể cho awnser nhưng ít nhất bạn đã đánh lừa.

Đọc nhiều