Tổ chức nào cung cấp hỗ trợ bên đường tốt nhất?

Triple a thường là tốt nhất bởi vì chúng đến với bạn ở bất cứ đâu, pin giữa các tiểu bang khá nhiều.

Đọc nhiều

Tại sao các Bloodz và cripz chiến đấu?

Lãnh thổ thường. Lãnh thổ đó đại diện cho một cái gì đó cho họ. Tôi đoán đó là tất cả những gì họ có.

Đọc nhiều